Vyhláška o preventivních prohlídkách

By | 09/03/2012

Další vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů, je vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2012. Její úplné znění lze nalézt na stránkách
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.