Vydání nové knihy

By | 03/11/2016

Tento týden v nakladatelství Academia vychází monografie H. Müllerová, D. Černý, A. Doležal a kol., Kapitoly o právech zvířat. „My a oni“ z pohledu etiky, biologie a práva.

zvirata

Utrpení zvířat využívaných člověkem je závažný problém vyvěrající zezpůsobu života současné civilizace. Myšlenka řešit ho založenímzvířecích práv obdobných právům lidským pochází z prostředíochranářských hnutí v USA, odkud se rozšířila do západní Evropy.Záměrem editorů bylo odhlédnout od schémat vlastních aktivistickýmhnutím a shromáždit k tématu práv zvířat poznatky těch vědníchdisciplín, jež k němu mají nej- více co říci. V knize se tak setkávajízástupci oborů filozofie, etiky, biologie, sociologie a práva, aby společněhledali odpovědi na otázky po smyslu a opodstatněnosti konceptuzvířecích práv a zároveň ukázali, jak je problém zvířat reflektován vsoučasné české společnosti.