Vláda schválila návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

By | 04/04/2019

Minulý týden schválila vláda svým usnesením č. 198 návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, a to s úpravami podle připomínek Legislativní rady vlády (LRV).

LRV v návrhu zákona doporučila provést relativně velké množství změn, důležité je však mj. zmínit, že úprava klíčového a současně problematického prvku odpovědnosti za povinné očkování – příčinné souvislosti (a jejího prokazování) – zůstala v duchu původního návrhu. I nadále se tak navrhuje zakotvení vyvratitelné právní domněnky příčinné souvislosti mezi povinným očkováním a újmou, pokud půjde o újmu, kterou prováděcí právní předpis stanoví jako pravděpodobný následek povinného očkování a následek nastane po provedení povinného očkování ve stanovené době – viz ustanovení § 3 návrhu zákona.

V současné době se návrh zákona nachází v Poslanecké sněmovně, přičemž jeho projednávání (tisk 451) bylo navrženo na pořad schůze od 16. dubna 2019.

Více informací a upravené znění návrhu zákona lze najít zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=451.