Velký senát ESLP rozhodl v kauze domácích porodů

By | 15/11/2016

Dnes vyhlásil Velký senát Evropského soudu pro lidská práva rozsudek ve věci Dubská & Krejzová vs. Česká republika týkající se problematiky domácích porodů. Bližší vymezení skutkového stavu naleznete na těchto stránkách zde http://zdravotnickepravo.info/rozsudek … .

Kompletní znění rozhodnutí Velkého senátu ESLP v anglickém jazyce naleznete zde http://hudoc.echr.coe.int/ .

Soud nakonec dospěl k závěru (v poměr dvanácti hlasů ku pěti), že při uplatňování přijaté politiky týkající se domácích porodů nepřekročily české orgány svůj prostor pro uvážení. K porušení článku 8 Úmluvy tudíž nedošlo. Širší rozbor tohoto rozhodnutí podáme v dalších dnech.