Věcný záměr civilního řádu soudního

By | 20/12/2017

I na těchto stránkách považuji za vhodné upozornit, že na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR https://crs.justice.cz/ byl zveřejněn věcný záměr nového občanského soudního řádu – civilního řádu soudního.

Na výše uvedené webové stránce je možné jednotlivé části CŘS hodnotit a případně i komentovat. Ke komentářům se rovněž vyjadřuje Ministerstvo spravedlnosti ČR.