Ústavnost mimořádných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví – časopis Právník

By | 27/05/2020

Dovoluji si upoznit na článek s názvem: Ústavnost mimořádných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví, který vyšel v čísle 5/2020 časopisu Právník.

Článek se zaměřuje na otázky týkající se právní úpravy mimořádného vládnutí v ústavní i zákonné rovině.

Článek je dostupný zde.