Ústavní soud zrušil právní úpravu tzv. zdravotnických standardů a nadstandardů

By | 03/07/2013

Ústavní soud svým nálezem Pl. ÚS 36/11 o zrušení právní úpravy tzv. zdravotnických standardů a nadstandardů, zvýšení poplatku za hospitalizaci a sankční pravomoci zdravotních pojišťoven vůči poskytovatelům zdravotnických služeb.

Bližší informace a text nálezu včetně disentních stanovisek naleznete na tomto odkazu:

http://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1936&cHash=b151b0a366e239bf8741960a1263445c