Upozornění na zajímavý článek doc. M. Štefka na téma: Právní úprava lékařského posudku o nezpůsobilosti k práci ve světle nové judikatury

By | 01/02/2022

Dovoluji si upozornit, že v Právních rozhledech (2/2022, s. 59) právě vyšel zajímavý článek pana docenta Štefka zaměřený na aktuální judikaturu týkající se právní úpravy lékařského posudku o nezpůsobilosti k práci.

Jádrem článku je posouzení povahy takového lékařského posudku – zda se jedná o správní rozhodnutí či „pouhé dobrozdání“, mj. s důsledky pro pracovně-právní spory.