Upozornění na tři velké zahraniční konference v tomto roce

Tak jsem narazil na tři zajímavé letošní akce, na které si myslím, je vhodné upozornit.

První z nich je konference konaná u příležitosti 20. výročí přijetí Úmluvy o lidských právech a biomedicíně (Oviedo Convention), která se bude konat na podzim ve Štrasburku: http://www.coe.int/en/web/bioethics/20th-anniversary-of-the-oviedo-convention

Další akcí je konference Evropské asociace medicínského práva, která se bude konat v září v Bergenu:  http://eahl2017.org/

A poslední akcí je akce kvalitářů (ISQua) také na podzim v Londýně: http://www.isqua.org/Events/london-2017