Upozornění na přednášku Helmuta Koziola v rámci CPK na téma: Neznalost práva a přičítání škody

By | 02/05/2024

Dne 9. 5. 2024 v 17.30 hod. se na půdě PF UK uskuteční v rámci Centra právní komparatistiky přednáška na téma: Neznalost práva a přičítání škody.

Přednášku povede prof. Helmut Koziol.

Anotace přednášky:

V Rakousku obecně platí, že zákony jsou účinné nezávisle na znalosti jejich adresátů. Odpovědnost za porušení zákona a přičítání škody se naproti tomu uskutečňuje za předpokladu zaviněné neznalosti zákona. Těmto otázkám včetně s tím spojených problémů je věnována překvapivě malá pozornost včetně problémů, zda zákonem se rozumí jeho obsah docílený výkladem, analogií či dokonce teologickou redukcí. V obecném deliktním právu se k odpovědnosti za škodu dospívá bez jakéhokoliv přezkoumávání zaviněné neznalosti práva. Konflikt mezi rozpornými principy platnosti zákonů nezávisle na jejich znalosti a přičítání škody jen při zavinění vyžaduje naléhavě řešení, o něž se referát snaží.

Podrobnější informace jsou dostupné zde.