Upozornění na přednášku Fóra CPK- Rekodifikace polského občanského práva pro 21. století

CPK  vás v rámci  Fóra zve na přednášku: prof. Ewa Baginska, Univerzita Gdaňsk

 

Rekodifikace polského občanského práva pro 21. století – výzvy, metody a realizace

 

Přednáška se bude konat dne 16.5.2024 od 17.30 hod. v místnosti č. 412.    

  

Tato přednáška bude mít vůči posluchačům hybridní charakter. Můžete se jí zúčastnit jak přímo v místnosti č. 412 Právnické fakulty, tak u počítače.

 

Připojení přes Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc0YjYxZjUtNTliZi00Y2NlLWI1YzctNTFhZDc0OWVjOTE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22f6bd4143-f148-4d5a-9205-c4b622b06675%22%7d