Upozornění na přednášku Ernsta Karnera v rámci CPK na téma: Odpovědnost za autonomní systémy a umělá inteligence

By | 18/11/2022

Dne 15. 12. 2022 v 17.30 hod. se na půdě PF UK uskuteční v rámci Centra právní komparatistiky přednáška na téma: Odpovědnost za autonomní systémy a umělá inteligence.

Přednášku povede prof. Ernst Karner.

Anotace přednášky:

Enormní nárůst používání autonomních systémů a umělé inteligence znamená pro deliktní právo zcela mimořádnou výzvu. Především je třeba se zabývat odpovědností za škodu způsobenou medicínskými roboty a diagnostickými systémy založenými na umělé inteligenci.

Obdobně závažná je problematika do značné míry automatizovaných vozidel, či autonomních dronů. Jedná se o problém, do jaké míry je schopno existující deliktní právo tuto problematiku adekvátním způsobem zvládnout, resp. jaké jeho modifikace, zejména v oblasti odpovědnosti za pomocníka, objektivní odpovědnosti, či odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem jsou nutné k tomu, aby deliktní právo obstálo i v budoucnu.

Podrobné informace jsou dostupné zde.