Upozornění na konání mezinárodní konference: Veřejný zájem v právu

By | 08/10/2019

Dovolil bych si upozornit, že Centrum právní komparatistiky PF UK pořádá ve spolupráci s katedrou ústavního a správního práva Vídeňské univerzity mezinárodní konferenci na téma: Veřejný zájem v právu.

Konference se koná ve dnech 17. – 18. října 2019, a to v budově PF UK (nám. Curieových 7, Praha 1).

Z oblasti zdravotnického práva lze například vypíchnout příspěvek doc. Filipa Křepelky: Public Health as a Specification of Public Interest?

Více informací o konferenci lze naleznout zde: http://komparatistika.cz/wp-content/uploads/2019-10-17-18-Conference-Public-Interest-in-Law-Program.pdf.