Upozornění na další seminář pořádaný CPK týkající se porušení smlouvy a prostředků právní ochrany, zejména náhrady škody

By | 28/04/2017

Dne 11. 5. 2017 se v 17.30 hod. v místnosti 401 uskuteční na půdě PF UK v rámci pravidelných přednášek Centra právní komparatistiky přednáška na téma: Porušení smlouvy a prostředky právní ochrany, zejména náhrada škody – srovnání mezi CISG a úpravou v německém a evropském právu.

Přednášku povede prof. Ulrich Magnus, mimo jiné spoluautor komentáře k CISG.

Anotace přednášky včetně dalších informací je dostupná zde: http://komparatistika.cz/wp-content/uploads/1-2017-Newsletter.pdf.