Testování dětí ve školách – některá právní úskalí

V tisku se dočteme řadu informací o tom, že bude probíhat testování žáků ve škole.

V Česku ve čtvrtek proběhne jedno zkušební testování žáků, myslím v Sedlčanech,“ oznámil premiér Andrej Babiš.  (https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rakousko-andrej-babis-koronavirus-zahranicni-cesta_2102150701_ako)

I další ministři počítají s masivním testováním dětí ve školách. Ale doposud jsem nikde nenalezl bližší  informace o testování.  Asi nejsou, protože sama vláda neví, jaké testy se budou používat. Podle typu testů se ale odvíjí řada věcí – míra invazivnosti,  možnost proveditelnosti samotnými žáky, atp. Současně také není doposud jasné, kde k testování bude probíhat – ve škole? doma s rodiči?. I to jsou otázky důležité pro uvažování o právních aspektech testování.

Samozřejmě velmi důležitá je otázka formálního zařazení testování. Doposud probíhá testování ve zdravotnických zařízeních  a je tedy zdravotní službou.  Jedná se pravděpodobně o diagnostickou zdravotní péči. V rámci testování ve zdravotnických zařízeních musí být splněny požadavky zákona 372/2011 Sb. – např. vedení zdravotnické dokumentace a ochrana výsledků testů (včetně nakládání s citlivými údaji v režimu GDPR). Současně je zřejmé, že u dobrovolného testování  je nutno dostát veškerým požadavkům kladeným na udělení informovaného souhlasu.

Jak tomu ale bude ve školách?  Je zřejmé, že zejména mladší děti nemohou udělit samostatně informovaný souhlas.  Bude vyžadována přítomnost rodičů? Kde tedy testy budou prováděny a kým?

Údaje získané testem jsou také citlivými osobními údaji, které bude mít škola k dispozici – jak bude zabezpečeno nakládání s těmito údaji?

A samozřejmě se nabízí řada dalších otázek, které doposud nikdo ani nevyslovil, natož aby na ně odpověděl.