Tag Archives: zákon o zdravotních službách

Kdy je nutný souhlas obou rodičů při poskytnutí zdravotních služeb dle nového zákona o zdravotních službách ?

Nový zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách přináší zásadní změnu v oblasti poskytování zdravotních služeb nezletilým pacientům. Podle ustanovení § 35 odst. 1 se nezletilému pacientovi poskytují zdravotní služby se souhlasem zákonného zástupce, s výjimkou případů , kdy lze zdravotní služby bez souhlasu. Pokud se ovšem nejedná o některou z výjimek (tj. poskytování služby… Celý text »

Budou osoby uvedené v § 65 odst. 2 zákona o zdravotních službách platit za kopie zdravotnické dokumentace?

By | 11/02/2012

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), na řadě míst vyvolává otázky po správnosti interpretace právních norem, které z něj vyplývají. Zdá se tak, že jeho autoři chtěli, aby čtenáři tohoto zákona intelektuálně nezakrněli a tak jim připravili několik skutečných oříšků. Jedním z nich je otázka, zda-li budou… Celý text »

Slovník zákona o zdravotních službách

By | 05/02/2012

Vážení čtenáři, pokud stejně jako já při čtení zákona o zdravotních službách narážíte stále na nějaké definice a legislativní zkratky či naopak narazíte na text, který vám není jasný, a pak zjistíte, že je to proto, že „zákonodárce“ použil právě některou z definící nebo legislativních zkratek a text tak znamená poněkud něco jiného, než jste… Celý text »

Návrh nové zdravotnické legislativy

V rámci nahrazení stávajících zákonů regulujících poskytování zdravotní péče – zejména zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních/,   Ministerstvo zdravotnictví ČR přišlo s návrhy nových zákonů, které by stávající měly nahradit. V souvislosti s tímto počinem zveřejňujeme na těchto stránkách předkládané… Celý text »