Tag Archives: zákon o lidských tkáních a buňkách

Změna zákona o lidských tkáních a buňkách

By | 14/03/2012

Ve Sbírce zákonů vyšel zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6137 Tato změna se týká zejména některých ustanovení k distribuci tkání a buněk. Nově je… Celý text »