Tag Archives: transpalntace; odběr tkání od vězňů

Bojkotujte Čínu

Bojkotujte Čínu!, vyzvali někteří přední bioetici zbytek světa. Praxe některých čínských lékařů a vědců v rámci využití  nových poznatků v medicíně je dlouhodobě kritizována. Poslední dobou je předmětem tvrdé kritiky skutečnost, že Čína využívá pro transplantace orgány od popravených vězňů.  Tato skutečnost byla zřejmě poslední kapkou, která vyvolala silnou odezvu o vlivných západních boetiků.