Tag Archives: sankční charakter

Jaký je účel náhrady nemateriální újmy v penězích při ochraně osobnosti?

Před nedávnem zveřejnil ÚS své rozhodnutí  ve věci porušení práva na ochranu lidské důstojnosti a na respekt k soukromému životu přiznáním nedostatečné výše náhrady nemajetkové újmy v penězích pod sp. zn. I.ÚS 1586/09. Toto rozhodnutí je zajímavé hned z několika aspektů – primárně hned tím, zda Ústavní soud nepřekročil svou pravomoc, když se zabýval posouzení „pouhé“… Celý text »