Tag Archives: postup lege artis

Povaha smlouvy mezi lékařem a pacientem – polemika s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR

By | 23/01/2014

Nejvyšší soud ČR rozhodl rozsudkem  ze dne 29. 10. 2013, sp. zn. 25 Cdo 1050/2012 o tom, že na smlouvu mezi lékařem a pacientem lze za určitých okolností pohlížet jako na smlouvu o dílo (per analogiím). Právní věta judikátu zní: Právní vztah ze smlouvy o provedení plastické operace se posuzuje analogicky podle právní úpravy smlouvy… Read More »