Tag Archives: patentovatelnost genů

Jsou geny patentovatelné?

Velmi obdobným tématem jako se zabývá ESD ve věci Brüstle se zabývají i americké soudy. Otázka se však týká patentovatelnosti genů.    Krátký úvod do tohoto sporu najdete zde. Situace již ovšem dospěla k určitému (i když asi pouze dočasnému) konci, neboť  minulý pátek  odvolací soud (United States Court of Appeals for the Federal Circuit) vydal… Celý text »