Tag Archives: osobní údaje třetích osob

Zajišťuje zákon o zdravotních službách dostatečně ochranu informací vedených v dokumentaci o třetích osobách?

Zákon o zdravotních službách (ZZS) řeší problematiku nahlížení do zdravotnické dokumentace v § 65. Ačkoliv by se mohlo zdát, že úprava je téměř totožná s úpravou obsaženou v původním zákoně o péči o zdraví lidu, jsou tam drobné odlišnosti. Moje výtka (resp. nejistota) směřuje k problematice nahlížení do dokumentace pacienta osobami, které pacient určil. Nejedná se mi… Celý text »