Tag Archives: nezletilý

Koho poučujeme a od koho získáváme souhlas k léčbě?

V poslední době jsem od odborné medicínské veřejnosti ( ke které se již donesla informace o existenci nového zákona) zaznamenal určité nepochopení pojmů poučení (podání informace o zdravotním stavu pacienta – § 31 ZZS) a souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb (§ 34 ZZS). Tímto nepochopením pak také dochází ke zkreslení okruhu subjektů, kterým je podávána informace o… Celý text »