Tag Archives: mateřská dovolená

Surogační mateřství z trochu jiného pohledu

Je zajímavé, že  řada bioetických otázek je spojena i s ekonomickými aspekty. Tak problematika transsexuálů byla řešena Evropským soudním dvorem (ESD nebo SDEU)  zejména v důsledku čerpání sociálních dávek a přístupu k důchodovému zabezpečení. I surogační mateřství se před SDEU objevilo v nedávné době z jiných důvodů než by se dalo očekávat. I v těchto… Celý text »