Tag Archives: hygienická správa

Problematika schvalování Provozního řádu KHS před vznikem poskytovatele zdravotních služeb – právnické osoby

Některé KHS v poslední době odmítají vydat  rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení  pro potřeby podání žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb právnickou osobou v situacích, kdy byla tato právnická osoba zřízena, ale ještě nevznikla – tj. nebyla zapsána do obchodního rejstříku. Podstatou problému je skutečnost, že právnická osoba nemůže být do OR  zapsána,… Celý text »