Tag Archives: hodnotovýstřet

Vychází snad nový OZ při udělování souhlasů se zásahy do integrity z jiné hodnotové škály než ZZS?

By | 15/01/2013

Na otázku, zda OZ vychází z jiné hodnotové škály než ZZS?, se nedá odpovědět jinak, než že ano. V řadě případů lze tato hodnotová východiska sladit nebo texty alespoň interpretovat částečně souladně. V řadě případů se věc vyřeší aplikací pravidla lex specialis derogat legi generali. Ale nyní přede mnou vyvstal problém, který může mít velmi… Read More »