Surogátní mateřství jako trestný čin

Debata o přípustnosti surogátního mateřství v posledních pár měsících nabírá na intenzitě. V českých odborných periodicích byly publikovány články o této problematice, odborná veřejnost o ní diskutuje.  Nemocnice jsou s touto záležitostí konfrontovány v běžné praxi, kdy si pro dítě do porodnice přicházejí „rodiče“ a přebírají si od surogátní matky dítě. A to přesto, že v českém právu chybí úprava institutu surogátního mateřství a příznivci tohoto institutu  se dovolávají  § 804 občanského zákoníku, upravující problematiku osvojení, kde je drobná zmínka o surogátním mateřství („Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v případě náhradního mateřství.“).

Debata o surogátním mateřství je ale u nás ještě velmi poklidná. Zajímavě pojal problematiku surogace italský ministr Angelino Alfano, který ve svém projevu vyzval, aby rodiče, kteří využívají surogátního mateřství byli považováni za pachatele sexuálně motivovaného trestného činu. ve svém interview pro Avvenire označil surogaci za nejodpornější ilegální obchod, který byl lidmi vynalezen (“the most vile, illegal trade that man has invented“) a plédoval pro to, aby se surogace stala jedním z trestných činů ( „We want wombs-for-rent to become a universal crime, which is punished with a jail term. Just as happens for sex crimes.”)