Studie o vlivu karanténních opatření na šíření koronaviru

Včera byla v časopisu Nature publikována studie o vlivu karanténních opatření na šíření koronaviru. Informace pochází od vědců z britské Imperial College London a tvrdí, že v důsledku karanténních opatření bylo zachráněno 3,1 milionu životů. Blišší informace jsou k dispozici zde nebo přímo v Nature

Tato studie je zajímavá i z pohledu právního, protože dodává materiál pro případné posuzování proporcionality přijímaných opatření ve vztahu k zásahům do lidských práv, tak jak to naše soudy už v několika případech učinily (např.  při posuzování zavření škol). Určitým způsobem může být tato studie zajímavá i pro posuzování kauzality při posuzování nároků na náhradu škody podle krizového zákona (viz jiný předchozí příspěvek).