Stávající lockdowny jsou ageistické (proti mladým) – příspěvek A. Giubiliniho

By | 27/01/2021

Dovoluji si Vás upozornit na velmi zajímavý a protimainstreamový příspěvek A. Giubiliniho s názvem

Current Lockdown Is Ageist (Against The Young), kde argumentuje tím, že stávající vládní opatření

poškozují mladé a neexistuje pro to racionální zdůvodnění, resp. škody napáchané těmito opatřeními

představují pro mladé břemeno, se kterým se budou obtížně vyrovnávat.