Stanovisko německé etické komise k problematice nedobrovolné pomoci

Je zajímavé, že v některých státech jsou etické komise velmi činné, v jiných je tomu naopak. Bohužel v ČR naše obě vrcholné (bio)etické komise jsou dlouhodobě nečinné a neschopné přispět čímkoliv k aktuálním bioetickým problémům. Proto nezbývá než hledat inspiraci a vzor v zahraničí. Příkladem může být třeba Německo.

V rámci velmi bohaté činnosti německé etiké komise ( Deutscher Ethikrat) bylo relativně nedávno publikováno stanovisko k problematice nedobrovolné pomoci  při poskytování zdravotních služeb.  Jedná se o zajímavé čtení, které je k dispozici v kratší  a delší verzi.