Sociální právo a veřejné zdravotní pojištění v časopisu Právník

By | 11/07/2017

Sedmé číslo letošního, stopadesátéhošestého, ročníku vědeckého časopisu Právník, vydávaného Ústavem státu a práva, v. v. i., v Praze, přineslo na stranách 587 až 602 příspěvek autora této aktuality s názvem:

Sociální právo a veřejné zdravotní pojištění

Článek je dálkově bezplatně dostupný v elektronickém archivu časopisu Právník.

Zde uvádíme jen anotaci článku:

„Veřejné zdravotní pojištění tvoří ústavně významnou sociální hodnotu, která je spjata se sociálním právem. Téma je nahlíženo právním pohledem komplementární a alternativní medicíny. Úvodní část je věnována některým sociokulturním otázkám spjatým s tématem. Dále je právně rozebráno veřejné sociální právo pojištěnce. Podrobná pozornost je věnována právním předpokladům hrazení zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění podle českého práva. Jednotlivé právní požadavky jsou podrobně rozebrány, zejména otázka dokazování účinnosti. Pozornost je také věnována rozdílům mezi přírodovědeckým dokazováním účinnosti a mezi důkazy podle procesního práva. Dílčí právní pozornost je zaměřena na právní problém hrazení psychoterapeutických zdravotních výkonů, protože ministerská vyhláška je v rozporu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Balneologie je uváděna jako hraniční případ mezi komplementární a alternativní medicínou a tzv. konvenční medicínou. Zvláštní pozornost je věnována fondům prevence zdravotních pojišťoven. Závěr příspěvku spočívá v tom, že diagnostické, terapeutické nebo preventivní postupy komplementární a alternativní medicíny jsou hraditelné z veřejného zdravotního pojištění. Legálním předpokladem ovšem je splnění obecných zákonných požadavků. Jedinou výjimkou je legální zákaz hrazení akupunktury z veřejného zdravotního pojištění od dubna roku 1997.“;

 

K tématu od téhož autora dále:

Homeopatie, antroposofie a veřejné zdravotní pojištění

Bulletin advokacie: Komplementární a alternativní medicína pohledem zdravotnického práva

Edit: 23. 3. 2021