Semináře Alternativní medicína a právo

By | 16/11/2016

Pražské Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví, o. s., pořádá sérii odborných seminářů na téma Alternativní medicína a právo.

První seminář se koná v Praze v úterý dne 29. listopadu 2016 v sídle Jaboku, vyšší odborné školy pedagogické a teologické, Salmovská 8, Praha 2, v době od 13.00 do 16.30 hodin.

Další seminář se bude konat tamtéž v úterý dne 17. ledna 2017 ve stejnou dobu.

Třetí seminář bude uspořádán v Brně na jaře roku 2017. Místo a čas budou upřesněny.

Seminář povede Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a advokát. (Autorovy příspěvky např. zde: Zdravot. právo a bioetika.)

Semináře jsou zařazeny mezi akreditované akce celoživotního vzdělávání lékařů.

Předmět Komplementární medicína je vyučován kupř. na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Přihláška

Informační zdroje:

CAMbrella Reports

EU: CAMBRELLA Report Summary

Eur. Parl.: Workshop AM

Conf. on CAM in EU Parliament

Report on the status of non-convent. med. (Eur. Parl.)

Eur. Approach to non-convent. med. (Rada Evropy)

COST B4: Unconvent. Med.

Unconven. Med. Teach. at the Univ. of the EU

Portuguese legal status on CAM

Portugal: Lei n.º 71/2013

Cíle medicíny: určení nových priorit. Závěr. zpráva

CAM v knižním vědeckém nakl. Springer

CAM v knižním vědeckém nakl. Elsevier

EBM in CAM (Springer)

CAM v časopiseckém vědeckém nakl. Elsevier

Impaktované časopisy o komplementární medicíně

Clin. Naturopathy. An evid.-based guide to practice

Program on Integrat. Med.

Assessing the Effectiveness of CAM

Methodologies for Effectively Assessing CAM

Integrat. CM into Veter. Practice

Scientific Framework of Homeopathy

Homeopathy in Healthcare

HTA: Homeopathy

TCM (Phytother.): HTA Report

AnthroMed Library

The Art and Science of TM

Uni-Forum

IKOM UNIBE

IBAM Univ. Witten/Herdecke

Tradit./alternat. med. and the right to health

Nat. Certific. Commission for Acupunct. and OM

Nat. Center for Complem. and Integrative Health

System. Lit. Rev. of CAM Prevalence in EU

Status of CAM in Eur. Med. Schools

Eur. Fed. of Patients` Assoc. for Anthropos. Med.

CAMDOC Alliance

NAFKAM: CAM Regul.

CAM Law Blog

Ministry of AYUSH

Věd. aspekty ájurvédy: Indic. Min. zdrav. a péče o rod., Rada pro věd. a průmysl. výzk.

The Philippine Institute of Trad. and Alter. Health Care

White House Commiss. on CAM Policy

Legal Regul. of CAM in Differ. Countries

Legal Status and Regul. of CAM in Europe

Med. Acupun.: NATO Spec. Issue, Oct. 2015

Int. Soc. for Complemen. Med. Research

Alternativní medicína jako problém (Karolinum)

Alternativní medicína v ČR (Karolinum)

Postavení komplementární a alternativní medicíny v ČR (Národohosp. ústav J. Hlávky)

Trad. med. Již. Amer. a její využití v psychoter. (Univ. Palackého)

2nd Inter. Summer School on Health Law

CAM Attitudes: Czech Pharmacists

CAM-Cancer

Fachverband Deutsch. Heilpraktiker

TCM and EU Law

WHO Trad. Med. Strategy: 2014-2023

WHO Trad. Med. Strategy: 2002-2005

WHO Benchmarks for training in traditional / complementary and alternative medicine

WHO Global Atlas: Tradit. and CAM

WHO: Tradit. and Complem. Med.

WHO Guidelines for Methodol. on Research and Evaluat. of TM

WHO: Legal Status of Trad. Med. and CAM

Int. Classif. of Trad. Med.

Dialogforum Pluralismus in der Medizin

Dále viz:

ZDN – Zentrum zur Dokumentation für Naturheilverfahren (Hg.): Dokumentation der besonderen Therapierichtungen und natürlichen Heilweisen in Europa. Essen: VGM Verlag für Ganzheitsmedizin 1991, 7 Bände.

Informace o dalším semináři (aktualizace):

Brněnský seminář Komplementární a alternativní medicína a právo

Aktualizace (další odkaz):

Zahraniční právnická literatura o léčitelství nebo komplementární a alternativní medicíně

Edit (13. 11. 2017):

Pluralita v medicíně a standard dobré péče

Edit (23. 11. 2018):

Alternativní medicína – diskuse v kruhu

Exploring Biomedicalization Through Complementary and Alternative Medicine in a Postsocialist Context

Kniha Právo přírodního léčitelství