Schválení snížení limitů doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely Poslaneckou sněmovnou

By | 13/07/2017

V rámci legislativního vývoje v oblasti zdravotnictví nelze opominout skutečnost, že Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely ustanovení § 16b zákona o veřejném zdravotním pojištění, jenž snižuje limity doplatků za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely u zranitelných skupin obyvatelstva.

Ke konkrétní výši limitů doplatků viz předchozí aktualita dostupná zde: https://zdravotnickepravo.info/snizeni-limitu-doplatku-na-leciva-a-potraviny-pro-zvlastni-lekarske-ucely/.

Novela zákona nyní míří do Senátu.

Více informací včetně přijatých pozměňovacích návrhů zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=1017.