Sborník Smrt a umírání

By | 12/11/2013

Ústav státu a práva AV ČR vydal v těchto dnech další publikaci v rámci edice Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky s názvem Smrt a umírání. Etické, právní a medicínské otazníky na konci života. Sborník zahrnuje příspěvky, jež zazněly na stejnojmenné konferenci, která proběhla v pondělí 11. 11. 2013 v Lékařském domě v Praze.

 

Obsah sborníku

Roman Cadal: Smrt z pohledu filosofie

David Černý: Eutanazie: obrana tradičních distinkcí

Adam Doležal: Eutanazie a problém autonomního rozhodování na konci života

Wendy Drozenová: Otázka legalizace eutanazie z pohledu systémového hodnocení změn

Lukáš Jan Fošum: G. E. M. Anscombe o eutanazii

Eva Grey: Etické a právné aspekty verejného vystavovania mŕtvych ľudských tiel

Veronika Hulová: Ľudské práva v paliatívnej starostlivosti

Tomáš Kotrlý: K problematice mrtvě narozených dětí

Josef Kuře: O čem diskutujeme, když diskutujeme o eutanazii? K sémantického rámci debaty asistovaného umírání

Ondřej Lehký: Eutanazie z pohledu katolické nauky

Jaromír Matějek: Dříve vyslovená přání pacientů, nárok interpretace a etické poradenství

Marta Munzarová: Důstojnost člověka a péče o umírající

Jan Payne: Kdy je eutanazie dobrá a kdy je zlá?

Helena Peterková: Veřejné mínění jako jeden z argumentů pro dekriminalizaci eutanazie

Robert N. Schumacher: Definice lidské smrti

Ondřej Sláma: Lze objektivně vymezit, která léčba je u nevyléčitelně nemocného pacienta „marná“? Několik poznámek z perspektivy onkologické paliativní léčby

Alexandra Smatanová: Etické aspekty paliatívnej starostlivosti. Zodpovedná personalizovaná paliatívna starostlivost

Marie Svatošová: Jaká by měla být komunikace mezi lékařem a umírajícím, resp. jeho rodinou? Zpětná vazba z hospiců.

Jana Trizuljaková: Mentalita a postoj medikov k otázce eutanázie.

 

Sborník se prodává za 250 Kč. Případní zájemci se mohou obrátit na mailovou adresu david.cerny@ilaw.cas.cz