Rozhodování u pacientů v intenzivní péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů – stanovisko výboru ČSARIM a právní rozbor situace

By | 19/02/2021

Na konci října loňského roku uveřejnil na zdejších stránkách Tomáš Doležal materiál, který si klade za cíl shrnout podstatné etické a právní principy, na nichž by měly být vystavěny případné rozhodovací mechanismy o alokaci vzácných zdrojů. Dokument je dostupný zde.

V návaznosti na tento dokument a rovněž i současnou situaci považuji za vhodné upozornit mj. na existenci stanoviska výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP (ČSARIM) č. 13/2020, které je zaměřeno na rozhodování u pacientů v intenzivní péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů.

V souvislosti se zdravotnickým právem akcentuji přílohu č. 1 tohoto stanoviska, která obsahuje právní rozbor situace nedostatku vzácných zdrojů v systému zdravotní péče.

Stanovisko je dostupné zde.