Reakce vědecké rady ČLK na návrh na zavedení odborné způsobilosti k výkonu povolání „terapeuta tradiční čínské medicíny“ a „specialisty čínské medicíny“.

By | 15/04/2017

„Vědecká rada České lékařské komory zásadně odmítá návrh na zavedení odborné způsobilosti k výkonu povolání ‚terapeuta tradiční čínské medicíny‘ a ‚specialisty čínské medicíny‘,“ píše ve svém dopise poslancům prezident komory Milan Kubek. Ke stanovisku připojilo svůj podpis také 14 profesorů a další lékařské kapacity – členové vědecké rady ČLK.

Zdravotnický deník nenašel podobnou analogii, ani z dob komunismu, kdy by do české medicíny byly politicky nuceně inkorporovány obory, které u nás nemají žádnou historii, jsou v rozporu s vědeckým poznáním, vlastně není znám pořádně ani jejich obsah a neprošly vývojem jako jiné odbornosti, čili, že si nemusely své opodstatnění vydobýt v mnohaleté kritické expertní diskusi.

Zdroj:
Zdravotnický deník
Zdravotnictví a medicína
Česká lékařská komora