Dokument Pět zrození a reakce právničky na vztek etika Váchy

V tomto příspěvku bych ráda jako právnička zabývající se lidskými právy ve zdravotnictví reagovala na článek Vztek na Českou televizi etika Marka Váchy v reakci na dokumentární film Pět zrození. Film poukázal nejen na neosobní přístup k rodičkám v pražské vinohradské nemocnici, ale na hrubé porušování jejich práv. Marek Vácha chybu nevidí na straně nemocnice, ale na straně filmařů.

Práci filmařů označuje za neuvěřitelně mizernou, hloupou, špatnou a režisérku Eriku Hníkovou za arogantní hulvátku. Sám ale uznává, že článek napsal ve vzteku, proto se tato jeho slova hodí spíš pro jeho vlastní afektovaný článek, který bohužel nelze nazvat jinak než jednostrannou neinformovanou obhajobou násilí a porušování práv žen a dětí, která nemá s bioetikou nic společného.

Začnu tím, že pan Vácha věnuje pozornost záběru na zakrvácené boty, který byl ve filmu jen zcela okrajově. Na základě něj tvrdí, že režisérka nepochopila, že porod je věc spojená s bolestí a krví. Odhlédnu teď od toho, že pan Vácha přebírá podobnou zvláštní rétoriku od porodníků – ať již infantilní oslovení žen „maminka“, nebo mluvu v 1. osobě „rodíme děti, rodíme v bolestech“, přestože sám nikdy nerodil, ani rodit nebude (porodníci-muži často používají dokonce jednotné číslo – já rodím). To, co chci zdůraznit, je to, že pan Vácha se zabývá naprostou marginalitou – zakrvácenými botami ve filmu, ale zcela opomíjí závažnou bioetickou otázku provádění rizikových lékařských experimentů na rodičkách bez informování a souhlasu, ale také obecně porušování práva na svobodný a informovaný souhlas, práva na soukromí, na kontakt rodičů s dítětem aj.

Rizikový experiment na rodičkách bioetikovi nevadí?

Na jedné z žen v dokumentárním filmu byla provedena metoda tlačení na břicho, která se běžně provádí v českých porodnicích, ovšem na Západě se od ní ustoupilo kvůli rizikům a kvůli tomu, že nebyly prokázány žádné přínosy této metody pro matku a dítě. Tam se naopak zdravotníci učí, že se tato metoda nesmí používat nikdy, a to ani na mrtvé ženě s ještě živým plodem. Mezi rizika patří například ruptura dělohy, krvácení, zranění dítěte, ale v důsledku i úmrtí ženy nebo dítěte. Dá se souhlasit s právníkem Petrem Boudou, že tato metoda není lékařskou praktikou, ale pokusem o těžké ublížení na zdraví. V českých médiích se opakovaně objevují případy vážného poškození rodičky nebo dítěte v důsledku této metody (např. zde nebo zde). Nemá pan Vácha vztek na Českou televizi i kvůli reportáži, která ukázala ženy poškozené touto neobhajitelnou praktikou?

Pacienti mají ze zákona právo na zdravotní služby na náležité odborné úrovni, které jsou přiměřeně bezpečné, jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy a existují důkazy o jejich účinnosti (§ 28 zák. o zdr. službách§ 13 zák. o veř. zdr. pojištění). Pokud jde o praktiky, které toto nesplňují, jde o lékařský experiment, pro který s ohledem na historickou zkušenost platí velmi přísné podmínky. Podmínky z Úmluvy o biomedicíně jsou mj., že neexistuje žádná alternativa srovnatelného účinku (ta existuje, buď císařský řez, nebo vaginální porod za použití kleští nebo VEX), že byl výzkumný projekt schválen po nezávislém posouzení jeho vědeckého přínosu včetně posouzení etické přijatelnosti a také že osoby zapojené do výzkumu byly informovány o svých právech a daly výslovný, konkrétní a zdokumentovaný souhlas (předpokládaný souhlas nepostačuje).

Pět zrození

Zásadní neznalosti bioetika v oblasti přirozeného porodu a kontaktu mezi matkou a dítětem

Nedivím se, že tento zásadní a hrubý zásah do práv rodičky zdokumentovaný ve filmu pan Vácha přehlédl. Je to evidentně z důvodu jeho nezasvěcenosti do porodnické problematiky, kdy se v jeho případě nejedná ani o dosažení úrovně informovaného laika. To lze ilustrovat na příkladu vyvolávání porodu léky a pobouření pana Váchy, že ve filmu byly zobrazeny informace o nežádoucích účincích podávaného medikamentu k vyvolání porodu. Pan Vácha automaticky předpokládá (nevím na základě čeho), že „přenášení“ je automaticky rizikovější pro ženu nebo dítě než podání léků. Ale tak to není, a to zvlášť v případě pouhého týdne po odhadovaném termínu porodu, kdy jsou jinak oba v pořádku, ale čas pro narození dítěte ještě nenastal.

Pan Vácha patrně netuší nic o výhodách přirozeného porodu a podpoře nepřerušovaného kontaktu matky a dítěte, o doporučeních Světové zdravotnické organizace nebo Mezinárodní federace gynekologů a porodníků (FIGO) a vědeckých studiích, jinak by nemohl svoje omyly a domněnky vydávat za pravdy. Například FIGO výslovně nedoporučuje při porodu polohu za zádech, protože je škodlivá, ale ve filmu vidíme, že rodičky jsou vždy do této polohy vmanipulovány.

Dále pan Vácha nehorázně tvrdí, že ti, kdo volají po přirozených porodech v souladu s přírodou, volají i po úmrtí dětí při porodu. Přitom si vůbec není vědom, že právě přirozený porod (za asistence porodní asistentky) je u nízkorizikových žen ten nejbezpečnější způsob porodu jak pro ženu, tak pro dítě. Právě proto je podporován ve vyspělých zemích, jako je Švédsko, které má lepší perinatální výsledky než ČR, takže o nějakém zvýšeném riziku úmrtí dětí nemůže být ani řeč. V případě komplikací jsou samozřejmě na místě lékařské zásahy, ovšem ty, které jsou v souladu s vědeckým poznáním, a ne tlačení na břicho rodičky a jiné pochybné postupy, které jsou v českých porodnicích běžné.

Nacistická praktika jako „laskavost“

Naprosto nechápu, jak etik může za „laskavé“ označit postupy personálu jako separování novorozenců od svých matek, což je praktika mající původ v nacismu k výchově silných jedinců bez emočních vazeb. „Laskavý“ porodník Bohuslav Svoboda byl za tyto praktiky zodpovědný již v období totality (viz video s panem Svobodou a za jeho zády se zoufalými křičícími novorozenci oddělenými od matek). Ne laskavost, ale nelidské a kruté zacházení je ten správný výraz. Přitom v některých porodnicích je běžná podpora prospěšné rané vazby mezi rodiči a dítětem i při císařském řezu (např. zde nebo zde)

Nezbývá mi než shrnout, že bioetik Marek Vácha se v problematice zjevně neorientuje a patrně se nechal strhnout k afektované reakci plné urážek vůči filmařům, ale bez jakékoliv podložené argumentace, ve snaze zastat se fakultní nemocnice, s kterou je pracovně propojen (na což sám upozornil, což oceňuji). Věřím, že tato moje reakce bude pro jinak uznávanou osobnost pana Váchy podnět k získání bližších informací a k přehodnocení jeho postojů, které jsou v rozporu s etikou, právem i v rozporu s vědeckým poznáním o tom, co je to bezpečná a respektující péče při porodu. Právě osobnosti typu pana Váchy by měly přispívat k etickému a lidskému zacházení s rodičkami a dětmi v porodnicích a ne k obhajobě neobhajitelných škodlivých praktik a porušování základních lidských práv.

Komentáře k filmu a zdroje informací:

Video o tom, jak má vypadat normální a zdravý porod s bezpečnou a respektující péčí, tedy opak toho, co jsme mohli vidět ve filmu Pět zrození

Komentář porodní asistentky Anna Kohutové Můj nesouhlas s dehonestující porodní péčí ve vinohradské porodnici, která iniciovala i Petici za respektující péči v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace

Trefný komentář k filmu Petra Bergmanna To je ta zem, epiduralem a oxytocinem oplývající, z kterého si dovolím citovat: „Výsledkem je deprimovaná, impotentní, nenávistná, mstivá, závislá a nepřejícná společnost bez potenciálu, bez osobností, kde jednoocí šíbři jsou králi nad slepými otroky zavedených pořádků. Dokud tento národ nenajde sílu chránit matky a novorozeňata před zvůlí porodní mašinérie, nebude v této zemi lépe.“

Prohlášení Světové zdravotnické organizace k odstranění nerespektujících a poškozujících praktik při porodu (ke stažení v mnoha jazycích včetně češtiny)

Články biostatističky Markéty Pavlíkové k metodě tlačení na břicho rodičky nebo k problematickým postupům v českém porodnictví

Rozhovor s psycholožkou Michaelou Mrowetz o důležitosti nepřerušované vazby mezi novorozencem a jeho matkou

40 thoughts on “Dokument Pět zrození a reakce právničky na vztek etika Váchy

 1. Hana

  Jako nejzásadnější problém vidím, že dle dokumentu jedna pacienta prokazatelně nebyla dostatečně informována o látce, která ji měla být podána infúzí (na dotaz řekla, že neví, co jí má být podáno). Přítomná sestra nic neřekla a dále pokračovala v aplikaci infúze, což je jednoznačně v rozporu s právy pacienta. Toto je prostě neomluvitelné. Pacient, který je lucidní, není intoxikovaný, musí být vždy informován ošetřujícím lékařem o léčebném postupu.

  1. Jan

   Ano, tohle je zcela správný argument a tohle je nutné kritizovat, jak jsem psal. Aby lékaři dodržovali a respektovali práva pacientů a poskytovali jim lékařskou péči, podle ověřených postupů a pocient byl s nimi seznámen. Pokud se tak nečinní, je to porušení zákona a to je tak nutné řešit. Ale ne fabulace, které byly v článku a které nemají ani s lékařskou péčí natož profesionálním právním přístupem nic společného.

 2. ala

  Velmi Vám děkuji za tento příspěvek. Rozhořčený článek kněze Marka Váchy mě rozplakal a probudil ve mně pocity beznaděje. Vyjadřuje nerespekt k ženě, která nepotřebuje slyšet o poznatcích nějaké české pseudovědy, která je v rozporu s poznatky WHO.
  Žena potřebuje na prvním místě uznání, podporu a od mužů touží po ochraně, ne po infuzi s hormony a násilném tlačení na fundus. Pak může být porod nádherným momentem, který může být bez bolesti a poranění na těle i na duši. A hlavně takový porod je skutečně nejbezpečnější. VELMI děkuji za Vaše slova, která mi opět vrátila naději na změnu českého porodnictví.

 3. Jan

  Říkám si, zdali na to reagovat. Ale protože se paní kolegyně (docela je mi stydno za takovou právní kolegyni) ohání lidskými právy a to je i moje téma, tak zareaguji.

  1) Sama dehonestuje kritizovaného autora za „naprostou marginalitou – zakrvácenými botami“ a hned předtím uvádí pobouření z označení rodiček jako „maminka“. Obojí jsou čistě subjektivní pohledy, kde oba mají právo na to být dotčeni a paní „právnička“ nemá žádné zákonné ani morální právo toto kritizovat. Mě osobně přijde slovo maminka jako krásné, ale paní právnička asi doma říkala matko a otče nebo si vykali. Ať tak či tak, má na to právo, stejně jako pan Vácha.

  2) Dále uvádí „..na Západě se od ní ustoupilo..“ a odkazuje na jakousi francouzskou publikaci. Chtěl bych paní právničce připomentou, že se nacházíme v české jurisdikci a že zde se provádí lékařské zákroky atestované v ČR. Máte nějakou vědeckou studiu nebo klinické prověření pro tato tvrzení, které by bylo přijato lékařskou komorou ČR případně bylo verifikováno některou z lékařských univerzit v ČR?

  3) „…přirozený porod (za asistence porodní asistentky) je u nízkorizikových žen ten nejbezpečnější způsob porodu…“ – máte vědeckou studii toto dokazující? Vztah, že zrovna Švédsko má „…lepší perinatální výsledky než ČR…“ není nikde prokázan příčinnou souvislostí s touto metodou a může být způsobem mnoha jinými zcela odlišnými faktory. Opět se jedná o fabulaci.

  4) „…praktika mající původ v nacismu…“ – nejen, že je to lež, protože takto se s dětmi pracovalo již za první republiky, ale jedná se o klasickou hyperbolu snažící se asociovat emotivní dojem z násilného systému na určitou údálost a tím ji poškodit, aniž by zde byla dána nějaká přičinná nebo kontextová souvislost, že spolu tyto záležitosti souvisí. Jen bych parafrázoval, že např. jedna z nej postav NASA doktor Wernher von Braun byl hlavním strůjcem V1 a V2 a díky jeho výzkumu přímo pro Hitlera lidé přistáli na měsíci. Takže vznik něčeho v nějaké době nezakládá souvislost s tím, že je to dobře/špatně a jedná se o emotivní manipulaci ze strany autorky.

  5) „Nezbývá mi než shrnout…“, že paní právnička je slušný demagog a dokáže napsat tak neprofesionální, nepodložený a manipulativní canc, že je mi až stydno, že tohle pracuje v oblasti lidských práv.

  1. Zuzana Candigliota Post author

   Taky jsem si říkala, zda schvalovat a reagovat na tento sprostý výlev, ale jsem pro svobodu projevu:
   1) Výraz maminka značí určitou formu paternalismu, která řadě žen vadí. Stejně je problematické označení starých pacientů jako „babi“, „dědo“.
   2) Buď je u určitého lékařského postupu prokázána jeho účinnost a bezpečnost, nebo není. V tomto případě není, takže jde o lékařský experiment. Máte Vy nějakou vědeckou studii prokazující účinnost a bezpečnost tlačení na břicho?
   3) http://www.bmj.com/content/343/bmj.d7400. Neuvádíte, jaké jiné faktory by ve Švédsku hrály roli.
   4) Převzato z jiných zdrojů. Za první republiky ještě naprostá většina žen rodila doma, takže děti rozhodně odebírány matkám nebyly.

   1. Jan

    Sprostý byl Váš článek, ale není možné čekat u afektovaného projevu arogantní „právničky“ sebereflexi.

    1) Vy jste se sama zvolila za samozvanou mluvčí oněch „řady“ žen? To jsou nějaké Vaše soukromé volby nebo jen Vaše ego se nominovalo do této pozice posuzovat, co se lidem líbí a druhé za Vaše předsudky napadat? A kolik je těch žen? Máte nějaké „volby“, že za ně mluvíte nebo jaký relevantí dokument Vás opravňuje za tyto ženy mluvit nějaké plné vůle nebo něco? Nebo jste opravdu jen samozvaná „právnička“?

    2) Zavedení lékařské praxe je určitá forma lékařského „precendentu“. Klinická forma potvrzování léčby vznikla později a pochopitelně lékařská věda nevznikla ze vzduchoprázdna, takže důkazní břemeno je na Vaší straně. A Vy asi neumíte číst, jsme v českém prostředí a zde jsou atestované lékařské metody. Kde máte vědecké argumenty lékařské komory nebo alespoň jediné lékařské fakulty ČR pro Vaše tvrzení? Opět analogie, mohu na Google najít mnoho studií prokazujících účinnost čínské medicíny, ale budou zcela irelevantí vzhledem k našemu prostředí a fungování lékařství a právnímu kontextu odpovědnosti lékařů při použití jen atestovaných metod.

    3) Nejde o Švédsko, ale vliv na natalitu má mnoho jiných faktorů, jako hádám, že je strava, genetika, použité léky, prostředí atd. Nejsem lékař a myslím, že vy také nemáte žádnou lékařskou erudici kromě toho, že si vygooglíte nějaké odkazy. Ale nejste ani v nejmenším oprávněna toto vědecky posuzovat, což ani já ne, ale mohu konstatovat, že Vy jste laik a nevíte o tom nic. Až ukáže vědecký důkaz kauzálního vztahu, ne Vaše nějaké laické domněnky, tak to bude relevantní argument.

    4) Vy snad máte doktorát v demagogii. To. že většina rodila doma a některé v nemocnici, kde děti byly odebírány znaměná, že když to bylo v menší míře, protože lékařská péče nebyla tak dostupná, tak jak to souvisí s Vaším účelovým tvrzením, že to začalo za nacistického Německa? Takže už ne, kdy to vzniklo, ale že se to dělé v menší míře za první republiky? Což mimochem je přirozené, když bylo méně nemocnic, takže děti zůstavaly s maminkou doma, ale v nemocnici byly po porodu odebírány. Logicky v menší míře, opakuji bylo méně nemocnic a tomu se říká paní kolegyně přímá úměra, ale s nacistickým Německem to nemá nic společného. A kdyby mělo, tak opět parafrázu, tak jsme neměli letět na měsíc, jen proto, že von Braun raketové motory vymyslet za přímé podpory Hitlera?

    1. Zuzana Candigliota Post author

     Ať si každý o Vašem způsobu projevu udělá obrázek sám. Z mého pohledu jste hysterický muž, který nezvládá své emoce směrem na veřejnost a anonymně plive prostřednictvím internetu. Nicméně k Vašim bodům:
     1) Jsem právnička svých klientek, které byly porodnickým systémem poškozeny na svých právech. I kdyby to byla naprostá menšina, tak již dnes neplatí komunistický kolektivismus, který výstižně popsal soudce Šimíček: „A ta podstata (komunistického „práva“) znamenala upřednostnění takzvané celospolečenské vůle před jedincem, potlačení individuálních zájmů před jakýmisi imaginárními a často i zcela perverzními zájmy kolektivními. Znamenala omezování osobních svobod, potlačování lidských práv, kolektivismus. Tedy nadřazování obecné vůle nad vůli jedince a donucení tohoto jedince, aby tuto „společnou“ vůli přijal.“
     2) Z čeho vycházíte, že u nás platí atestované lékařské metody českého prostředí? Jaký zákon s tímto pojmem operuje? Jsem přesvědčena, že lékařská péče má být poskytována na základě evidence-based-medicine (tedy odborně, v souladu s vědeckými poznatky) a ne na základě nějakých českých pověr a zvyklostí, které jsou dle mezinárodních standardů vycházejících právě z vědeckých poznatků škodlivé. Já tvrdím, že tlačení na břicho rodičky není metoda založená na důkazech a odkazuji na zahraniční zdroj a článek M. Pavlíkové, která cituje zdroje. Vzhledem k tomu, že ČLK nebo lékařské fakulty v oblasti porodnictví ignorují vědecké poznatky (např. bezpečnost porodu doma), tak to nejsou autority, které lze brát vážně v oblasti evidence-based-medicine v porodnictví. Navíc je tam výrazný konflikt zájmů, protože čeští porodníci a jejich společnosti si chtějí udržovat monopol na poskytování péče a nechtějí připustit zařazení péče porodních asistentek do systému, přestože by jejich péče byla bezpečnější a levnější (dle výzkumů).
     3) Ano, vliv má třeba to, kolik se u nás dělá genetických potratů, do kterých jsou rodičky doslova nuceny a jsou pod velkým tlakem toto odmítat. Dále záchrana nedonošenců za každou cenu. Svoji roli hraje i falšování statistik v ČR. To nejsou moc dobré faktory ovlivňující českou nízkou perinatální úmrtnost. Ale mateřská úmrtnost v ČR rozhodně není nejlepší a na ní se již ukazuje, že péče až zas tak kvalitní a nejlepší, jak se to prezentuje, není. Já jsem ráda, že si umím i vygooglit nějaké odkazy, na rozdíl od mnoha lékařů, např. pana Svobody, který jen manipuluje, jak jsou porody doma rizikové.
     4) Asi mluvíte o sobě s tou demagogií. Když ženy rodily doma, nemohlo docházet k masivnímu odebírání dětí, to mohlo přijít až později, když se většina porodů začala přesunovat do nemocnic, což nastalo v době totalitních ideologií (určitě se s tím potýkali i na západě, ale tam došlo mnohem dřív ke změně a humanizaci porodnictví, u nás tyto praktiky přetrvávaly mnohem déle). O tom nacistickém Německu jsem to již slyšela ze dvou zdrojů, například na nedávné veřejné diskuzi od představitelky slovenských porodních asistentek. Podloženo literaturou to nemám, to máte pravdu. Pokud vím, tak let na měsíc nikoho psychicky nezdeptal tak, že by měl dlouhotrvající poporodní deprese a že by byl narušován zdravý vývoj dětí narušením a znemožněním kojení, ale odebírání dětí matkám ano.

     1. Majka

      Myslím, že je škoda, že pan Jan nemůže absolvovat tetno typ neosobního porodu…

     2. Zuzana Candigliota Post author

      Ještě vkládám komentáře pana Jana, které byly omylem v redakčním systému smazány:

      Author: Jan
      A ještě jedna Vaše poznámka, která mne v úvodu zarazila. Tedy „…zda schvalovat a reagovat na tento sprostý výlev, ale jsem pro svobodu projevu“.
      Paní kolegyně, to, že si tady moderujete, co chcete a že dle Vaší libovůle se rozhodnote, že „jste pro svobodu projevu“, tak já velmi děkuji, že respektujete čl.17.odst.3 LZPS, neboli že “ Cenzura je nepřípustná“. A já vím, že kontext je především s ohledem na stát, ale pokud se oháníte zahraničními zvyky a metodikami, tak v zahraničí a dokonce i tady v ČR si někdo samozvaně nemoderuje diskuze na serveru, co se snaží tvářit jako odborný a nezávislý. To na doplněnou, protože mne zarazilo, že tady se příspěvky schvalují ex-post a dokonce si je schvaluje sám autor článku, ke kterému je kritika.

      Author: Jan
      To se dalo čekat. Ad hominem argumentace, nedokážete argumentovat věcně, tak se vždy sáhne po ad hominem. Docela jsem to čekal.

      ad 1) Nejde o kolektivismus, ale žijete v demokratické společnosti. Pokud respektujete ústavu ČR a deklarujete, že za někoho mluvíte, musíte to umět kvantifikovat a prokázat. Jinak jaste samozvaná právnička, co nezná základní principy demokracie.

      ad 2) Aha, díky za tento bod.Tady nemám co dodat. Takže ČLK a lékařské fakulty v ČR jsou plné hlupáků a jedna právnička si něco přečetla na internetu a náhle je všechny shodí ze stolu. Nemám co dodat, to jste překonala i moje očekávání na množství arogance.

      ad 3) Opět fabulace a zase to, že lékaři jsou hloupí a jedna právnička je odbornice na lékařství v ČR. Jinak pokud máte důkazy o nedodržování zákonů ať lékaři nebo ČLK, případně manipulaci s výzkumy, máte zákonnou povinnost podat trestní oznámení.

      ad 4) Nepsala jste nic o „masivním odebírání“. Psala jste „praktika mající původ v nacismu“. Víte vůbec, co jste sama napsala? A dostali jsme se k meritu věci. „Někde jste to slyšela“. Já jsem toho paní kolegyně za svojí praxi slyšel, že bych už byl asi na konci galaxie, kdybych všemu věřil a neověřoval si to. To je ona vědecká metoda, pokud se máme bavit fundovaně. Někdy to zkuste namísto psaní podobných článků věnovat čas ověřování faktů a to nejlépe z více uznávaných zdrojů.

      Author: Jan
      Jo a jinak přeji dobrou noc. I když jsem Vám napsal kritiku, tak doufám, že z toho budete mít poučení jako zpětnou vazbu, protože tohle opravdu nebylo dobré, co jste předvedla. Ale zase výhodou je, že to příště můžete napsat lépe a očekávat, že to budou číst stejně kritičté lidé, jako já a ne jen někdo, kdo Vás bude poplácávat po rameno za škvár, ale řekne Vám to. Mějte se.

     3. Zuzana Candigliota Post author

      Komentáře dalších diskutujících, které byly omylem v redakčním systému smazány (kromě jednoho, který vulgárně označil diskutujícího Jana;)

      Author: Melanie
      Právo dítěte na život není nadřazeno právu ženy na respekt tělesné a duševní integrity. Ne nelze obhajovat jakýkoliv zákrok stylem „ale miminku se nedaří dobře“. Do okamžiku narození ani plod není právně relevantní (nascitirus má práva pokud se narodí živý) a žena pokud by šla za někým a nechala si bylinkami které by dítě zabily vyvolat porod, tak by ani nemohla být trestně stíhána. Žijeme ve společnosti která je silně pro choice a povoluje potraty až do 24tt pokud existuje podezření na vývojou vadu etc. Takže tu netvrďte že právo ženy rozhodovat je omezeno právem dítěte na život, protože to tak není.

      Lege artis znamená podle nejaktuálnějších poznatků vědy, pokud se nějaký lékař řídí doporučeními ČGPS které nereflektuje 30 leté změny a stále doporučuje postupy které byly prokázány studiemi jako škodlivé tak nejde o postup lege artis jde o postup lege artis dle ČR protože jinak se tento paskvil nazvat nedá. Nic to nemění na tom že pokud s tím žena nesouhlasí, tak nelze na jejím těle zákrok provádět. Nehledě na to že v současném systému je pro lékaře jednoduché říct že plod byl v ohrožení aby si odůvodnil rutinní zákrok, i když se posléze ukáže že to nebyla pravda (dítě se narodí s apgarem 10-10-10) A když už jste narážel na Kristellera tak ta je non lege artis už od 50. let. V roce 2013 pak ČGPS na schůzi definitivně vyškrtla KE ze seznamu povolených praktik, nyní se může v odůvodněných případech používat tzv. přidržení děložního fundu což se ale provádí tlakem dlaně nikoliv loktem jak bylo ve filmu, to je ukázkový Kristeller a při případném soudním sporu by nemocnice prohrála protože i znalec by to zřejmě označil za non lege artis.

      Ad1) to nejsou její soukromé pocity to je prostě fakt. Říkat někomu familiérně maminko značí nadřazenost a lékař by se měl chovat profesionálně. Ono když vám někdo říká maminko tak se pak těžko prosazuje váš názor pokud máte pocit že dotyčný je nad vámi.

      Ad2) Není přece možné aby se respektovalo že ČR a zvláště pak Praha zamrzla někde v 70. letech. Uvědomte si jaké obrovské rozdíly jsou mezi jednotlivými porodnicemi. Jak je možné že něco co je normální na Moravě je v Praze scifi? Že by i Morava měla vlastní jurisdikci?

      Ad3)Přirozený porod nutně musí vycházet jako nejlepší varianta protože je to na co je tělo stvořeno. Odchylky nastávají u toho procenta žen které mají nějaký faktor který je nutno řešit ale kvůli tomu se nemusí preventivně řešit všechny ženy. Opět jako příklad uvádím moravské porodnice. FN Brno je největší porodnice z ČR a má lepší výsledky než mnohé české malé porodnice. O ženu se během porodu stará porodní asistentka, její role je diametrálně odlišná nežli v porodnictví řízeném „pražskou porodnickou školou“.Mimochodem studie o péči PA jako nejlepší variantě péče existují a to že něco není z ČR neznamená že to je irelevantní. My nemáme jiné pánve abyste mohl tvrdit že se to nedá na ČR aplikovat.
      Ad4) Za první republiky se ještě z velké části rodilo doma, porodnice byly záležitostí velkých měst a dále vyšší vrstvy obyvatelstva, něco jako veřejné zdravotní pojištění co by pokrylo komplet zdravotní péči během života člověka, neexistovalo. Porody se definitivně do porodnic přesunuly v 50. letech a skutečně první novorozenecká oddělení jsou masově viděny právě v nacistickém Německu. Vážně je nutné novorozence od matek separovat? Není a pokud si to matka nepřeje tak jde i o porušení jak jejího práva jako zákonného zástupce tak práv dítěte z toho titulu že má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce.
      Ad5) Nevážíte si Zuzany a nevážíte si žen, vyjadřujete se o porodnictví a o tom co žena musí strpět. Jakým právem? My to buď prožily nebo nás to čeká a nevidím důvod proč by měl být standard že si třetina žen z porodnic odnáší trauma protože s nimi bylo zacházeno jako s kusem masa. Nevím proč bych neměla mít právo prožít svůj porod tak jak chci já pokud nepůjde o faktory zdraví. V případě že se moje dítě bude dusit tak ať mi klidně udělají sekci zaživa, ale v případě že bude v pořádku a jediným faktorem bude že můj porod „se nevejde do tabulek“ tak prostě odmítám zásahy, urychlování a pod. Každý porod je jiný s oblibou říkají lékaři a pak čte člověk statistiky že více než 80% žen ještě v roce 2011 dostávalo při porodu uretrotonika tzn nejčastěji oxytocin. Nehodlám se smiřovat s tím, že je v ČR normální ženu „pro dobro dítěte“ zmasakrovat.Jaké asi musí být třeba pro ženy co prožily znásilnění znova prožívat pocity kdy někdo dělá něco co ony si nepřejí. Já k těm ženám taky patřím a nikomu prostě už nedovolím aby na mě sahal když já to nechci. Na to mám právo, na elementární respekt, na to abych já rozhodovala.

      A vás bych nechtěla ani jako manžela u porodu protože byste byl schopný notovat si i s lékařem sadistou ptž evidentně nic jiného než erudici byste neřešil a ani bych vás nechtěla jako právníka, když tu ženám upíráte jejich práva. Jste arogantní a vyjadřujete se o něčem o čem nemáte ani páru. To vyplývá už z toho povýšeneckého postoje který zaujímáte aniž byste do diskuze přinesl nějaká relevantní data.

      Author: „Maminka“
      Nechci urážet pověst Plzeňských prav, ale tipuju ze tenhle pan je vystudoval v dobách jejich „slávy“ během tydne…. Aneb jestli se tenhle clovek nazývají co se tu právníkem opravdu specializuje na lidska práva a přitom z mého pohledu je to vic nez emočně deprivovany jedinec, tak Bůh s touhle zemi, s jejima lidma a hlavne s lidským právem, ktere v rukách tohoto pana musi kroutit jak had dle potřeby…..

    2. ala

     U pravnicky Zuzany Candiglioty jsem nikdy nezaznamenala arogantni jednani. Snazi se profesionalne a lidsky chranit prava zen a deti a jejich bezbeci – coz, jak se zda, vasim cilem neni.

   2. Renata

    Paní právničko,vy budete nejspíš velice zhrzená žena. Tvrdit, že většině ženám je nepříjemné nazývat je maminko, je ta nejhloupější věc, co jsem kdy slyšela. Opravdu vám nerozumím a rázem to shazuje všechny vaše ostatní názory, na kterých možná může být trocha pravdy.

    1. Marie

     Jsem přesvědčená, že Zuzka není zhrzená žena, naopak lze málokdy potkat někoho vyrovnanějšího a spokojenějšího. Toliko k Vašemu osobnímu útoku.
     Nemá také smysl diskusi shazovat na osobní úroveň, jak se ostatně v České Republice pravidelně stává v etnickém či genderovém diskurzu, tzn. že „já mám ráda, když mě ostatní oslovují maminko, a jsem normální, proto je toto oslovení normální“. Není. Jedná se o paternalistické jednání – z lingvistického hlediska je symbolické odmítnutí individuality jedince projevem demonstrace moci. Z čistě lidského hlediska se jedná o povýšený buranismus lékařů – je součástí jejich práce zjistit si jméno pacienta.

    2. Eva

     V rodine, v súkromí som maminka a kľudne ma tak môžu oslovovať. Ale prečo, keď prídem k hocijakému inému lekárovi, osloví ma pani R…… a v pôrodnici to má byť inak? Viem si predstaviť, že niektorým ženám je to oslovenie v nemocnici príjemné, ale určite nie všetkým.

    3. Melanie

     Vám přijde normální když někdo dospělé cizí ženě říká maminko a není to její dítě?

    4. Michaela

     mně to třeba vadí, i když jsem to vůbec nečekala. U prvního porodu mne tak lékař neustále oslovoval, až jsem na něj vyjela, a´t mi tak proboha neříká (moje jediná reakce na něj za celých 7 hodin v porodnici). Jeho to docela naštvalo a začal mne oslovovat paní magistro.
     Porodní asistentka i sestra mi říkali zásadně jménem, proč toho nebyl schopen lékař? Byly vánoce, byla jsem jediná v celé porodnici, ve stresu rozhodně nebyl, díval se na pohádky. Když si byl schopen zapamatovat titul, proč ne jméno?
     Po porodu jsem tuto příhodu zmiňovala porodní asistence, která reagovala prohlášením, že to si rozhodně neměl dovolit, že nejsem první, kdo ho na to upozornil.

  2. Jan

   Pan právník zde tvrdí, že jeho téma jsou lidská práva. A co právo ženy vybrat si způsob porodu, který má být veden lidsky a především s ohledem na ženu a dítě a ne na nedostatek času porodníka (pan právník se jistě vzápětí zeptá, z jaké studie vycházím při užívání pojmu „lidskost“), právo na (ne)očkování, které je prosazováno v našem státě čistě mocensky atd.?
   Pokud se ohání českou jurisdikcí, tak to je podobné, když se Václav Klaus oháněl naším právním řádem v 90. letech a nehodlal se učit v jiných vyspělejších zemích. Výsledek tehdejšího totálního právního chaosu je patrný dodnes, ba co víc, tento se dále prohlubuje a na možnost dovolání se spravedlnosti našeho práva nevěří už snad ani malé dítě.

   1. Jan

    Vaše právo je omezeno právem na ochranu zdraví dítěte. To, že budete matka Vám nedává žádné majetkové právo určující, že byste mohla i se svým dítětem nakládat dle libovůle. Proto je v tomto nutné nezávislé lékařské posouzení, které přihlédne k objektivním zjištěním a na základě našich vědeckých poznatků můžeme rozhodnout. Je pochopitelně správné, aby se nechal prostor matce, ale nejsou je rodiče, co jsou odpovědní a je nutné chránit děti i v případech, kdy matka nejedná s ohledem na zdraví plodu. Proto je onen nezávislý lékařský přístup tak důležitý, protože zamezí libovůli a právo matky končí tam, kde by mohl být ohrožen zdraví a vývoj dítěte.

    Analogie s panem Klausem je nesmyslně hloupá. Žijete v ČR a platí zde zákony této země. Platí pak především pro lékaře, protože ten bude podle nich případně souzen, pokud bude postupovat jinak, než jak jsou např. atestované postupy. Proto je nutné dodržet náš právní řad a v tomto případě je to zjevné, protože pokud bude zkoušet nějaké metody z jiné země a poškodí pacienta, těžko pak u soudu uspěje s obhajobou, že daná metoda není atestovaná v ČR, ale je někde v horní dolní.

    1. Eliška Bakajová

     Je na nejvýš zajímavé, že lékaři v naší zemi neváhají doporučovat či přímo manipulovat ženami, aby podstoupily umělé přerušení těhotenství ať ve 12. týdnu nebo i po 20. týdnu těhotenství (kdy je plod již z velké části vyvinutý a tudíž je i lidskou bytostí se svými právy), ať už jakéhokoliv důvodu (podotýkám, že míra falešné pozitivity většiny testů prenatální diagnostiky je vysoká). Avšak ti stejní lékaři, kterým není líto dítěte do 25. týdne a klidně ho morbidně usmrtí, se na konci těhotenství staví téměř do role samaritánů, kteří zachraňují život dítěte, tak že matku „odrodí“, protože ona sama není schopná bez lékařské péče porodit zdravé dítě a pokud se o to pokusí je okamžitě prohlášená za nesvéprávnou hazardérku. Prostě nechápu, proč mají mít zodpovědnost za život mého dítěte lékaři ať už kdykoli, v první řadě mám za své dítě zodpovědnost já jako matka.

    2. Sabina

     To, co tu pisete nesuhlasi. Pozrite publikaciu Zeny/matky/tela, ktora hovori o medzinarodnom prave, ludskych pravach, ktore su pri porodoch poskodzovane. a podla nej je ludskym pravom vyuzivat plody vedeckeho poznania, cize ak niekde vo vyspelych krajinach / niew hornej dolnej/ pouzivaju lepsie postupy, vedecky overene, na rozdiel od cr a SR, ktore neohrozuju matku a dieta, ma aj zena z CR a SR pravo na takyto postup a pravo ho ziadat. pretoze CR aj SR sa tvaria, ze respektuju Chartu ludskych prav a su v EU, mali by dodrziavat medzinarodne pravo, nielen svoje zakony. navyse lekari porusuju aj zakony danych statov. pri mojom porode bola porusena kazda polozka z prav pacienta, ktora je v slvoenskom Zakone o zdravotnej starostlivost, lebo v tomto zakone je integrovana aj Charta luskych prav a prav pacienta. a pokial viem, o dietati rozhoduju rodicia a nie lubovola lekarov, dieta nie je majetkom lekarov. ti su zodpovedni za poskytnutu starostlivost, ale ak rodicia nesuhlasia s touto starostlivostou a ziadaju inu, je to ich pravo.
     nuz a nacisti odobreali deti, z ktorych chceli mat dokonalych jedincov vychovanych podla ich predstav. je o tom dokumentarny film, ktory som sice nevidela, ale videla som na neho odkaz, ale nemam ho ulozeny. najdite si to, ak chcete.

    3. Johanna

     To je slušná demagogie, takže z toho mám pocit, že jste buďto právník z dob socialismu, pláčete po kolektivismu a odmítáte akceptovat i to, že svět mediciny na západě se posunul o pár skoků a česká medicína se nesnaží to dohnat, nebo že jste čerstvě odpromován a jen opakujete co jste se čerstvě naučil.
     Ale myslím, že každý přijde k poznání ve chvíli kdy se ocitne jako pacient na lehátku – vezen směrem na sál a naprosto neinformován o tom, co se s ním bude dít.
     Rodit asi nebudete – osobně, ale tuhle prima zkušenost můžete mít i když budete mít autonehodu.

     V tom dokumentu se mi nejvíc líbí vtipná poznámka Doc. Svobody – o tom, že …“ stihneme odrodit ještě než skončí sestřičkám směna“. Příklad lidských práv a úcty k rodičce.

    4. Mona

     V ČR z hlediska zákona jsou to skutečně jen a jen rodiče, kdo jsou za dítě zodpovědní a rozhodují o něm. A to až do chvíle, kdy jim soud tato práva odejme, nebo do chvíle, kdy je dítě objektivně ohrožené na životě – pak rozhoduje lékař. Doplňte si vzdělání, pane Jane.

  3. Zuzana

   Jak asi doma říkají vnoučata panu Bohuslavu Svobodovi – dědečku, dědo, děde? Nejspíš tak nějak, přesto jej tak rodící ženy neoslovují, říkají mu jménem nebo titulem. Jistě, rodící žena je také maminka, ale jen pro své děti, rozhodně ne pro porodníka. Pro toho by pořád měla být jen paní XY, slušní lidé, kteří navzájem nemají rodinný ani osobní vztah se přece oslovují jménem.

  4. ala

   Ja lekare v nemocnici taky neoslovuji tatinku i dedecku a nepreji si, aby tak oslovoval nejaky cizi zdravotnik me. Pokud ano, tak od toho je ta komunikace…

  5. Petra

   Já souhlasím s Janem, maminka je opravdu krásné slovo. Mám ho opravdu ráda, když mě tak oslovují moje děti. Nechápu však, proč by mě tak měli oslovovat cizí dospělí lidé, navíc v nemocnici v rámci profesionálního vztahu lékař-klientka. To mi přijde přinejmenším velmi nevhodné.

  6. Mona

   Drahý pane Jane,
   jsem maminka svých dětí, ale pro ostatní jsem paní Mona, nebo paní inženýrka, když si někdo potrpí na tituly. Ze sociologie je známo, že oslovení hraje velkou roli – určuje atmosféru. Pokud budu oslovovat familiérně a žoviálně rodičku „maminko“, protože si nejsem schopná zapamatovat její jméno, či mi za to ani nestojí, neboť je je jedna v řadě, určuji způsob chování. Toto nakonec známe z nemocnic (nejde jen o porody).
   Je rozdíl, když jste nahý a oslovuje vás lékař tatínku, nebo pane Xxxx… v oslovení „pane Xxx“ vám ponechává vaši důstojnost, ačkoli jinak jste bez šatů a třeba v bolestech…

 4. Kája

  Milá paní Zuzano,

  moc děkuju za Váš článek! Komentáře pana Jana ani nedočítám do konce …je to pro mě ztráta času!

 5. Andrea

  Uffff…. Nejste absolutně znalý projednáváné problematiky. Nemáte vůbec žádné pochopeni pro ženy, jejich pocitů a celkového procesu přivádění nového života na svět. Vaše slova, jakkoliv erudovaně se pokouší vyznít, jsou naprosto prázdná. Jste právník, empatie, která je však v této problematice klíčová, je Vám naprosto cizí.

 6. Eva

  Pán Ján, za takého kolegu by som sa hanbila … Právo na ochranu zdravia matky a dieťaťa a je nutné ich chrániť v prípade, kedy lekári nejednajú s ohľadom na ich zdravie . O to ide. Tu sa porušuje celosvetová norma podľa odporúčaní WHO a točiť tu o „atestovaných“ metódach , ktoré porušujú ľudské práva je hrozné… Európsky súd by vás niekam poslal . Naštudujte si problematiku a potom sa tu púšťajte nejakých adekvátnych diskusií. Nemáte bohužiaľ prehľad o danej problematike čo je evidentné…

 7. Sabina

  Podla prirucky Viktor Knobloch, Neodkladna pece v gynekologii a porodnictvi na str. 98 je Kristellova exprese „zastaraly porodnicky hmat, ktery ma cetna rizika….. Nebezpeci: ruptura delozni, abrupce placenty, zhmozdeni hlavicky plodu, alternace ozev z hypoxie plodu.“
  no a teraz sa podrzte, toto je prirucka z roku 1987……cize oni od roku 1987 maju vediet, repektive dobre vedia, ze je to nevhodna praktika a doteraz ju pouzivaju v CR a SR. este aj prirucka, ktoru sa inak riadia, lebo tam vsade je oxytocin sem oxytocin tam, nastrih sem, nastrih tam, pri kazdej moznej prilezitosti / z toho vidno v ktorom roku sa zatavil vyvoj porodnictva v CSSR v roku 1987/, ale pri Kristellovej expresii im nevadi, ze to pouzivaju napriek jasnemu popisu rizik.
  inak sa podla Knoblocha neodporuca ani pri nezrelom plode a mne tlacili na brucho v pritomnosti primara bratislavskej nemocnice…ktory sa v mediach vyjadruje, ze „najdolezitejsia je bezpecnost rodicky a novorodenca.“

  1. Johanna

   jo díky tomuhle tlačení mojí mámě zlomili 4 žebra na což ani nepřišli, takže si na to přišla za týden sama, protože se jí velice špatně dýchalo, bolelo jí všechno v hrudníku a nemohla se narovnat. Jo to je kouzelná technika jak vyrazit „špunt z lahve“. Jenže při té poloze na zádech je holt špatně tak nějak všechno.

 8. Sabina

  Rada by som rpidala citat o etike z publikacie Luciferov efekt od Philipa Zimbarda. Tuto knihu zrejme pan etik Vacha necital, co je povazlive, nakolko je to zakladna prirucka o institucionalnom nasili a rozobera vsetky jeho aspekty a vsetky mozne formy ponizovania ludskej dostojnosti a mucenia. /ktore su casto velmi podobne „medicinskym praktikam“ v nasich porodniciach, a inde sa uz nepouzivaju pod zamienkou lekarskej nutnosti, lebo su bezdovodne :odopieranie jedla a pitia, vystavovanie nahote za neprimeranych okolnosti, vystavovanie neprimeranemu teplu a chladu, odopieranie spanku, ponizovanie, dehonestovanie a zosmiesnovanie, sexualne narazky, podavanie liekov, ktore menia vedomie a vnutorne prostredie, narusanie telesnej integrity ako su chirurgicke zakroky proti suhlasu pacienta…../
  „Absolútne etické štandardy predpokladajú, že ľudský život je posvätný, a z toho dôvodu nesmie byť žiadnym spôsobom ponižovaný, akokoľvek neúmyselne. V prípade výskumu neexistuje žiadne ospravedlnenie pre akýkoľvek experiment, ktorý vyvolá ľudské utrpenie. Z tejto pozície je rozumné tvrdiť, že by nemal byť robený žiaden psychologický a lekársky výskum, ktorý porušuje biologickú alebo psychickú integritu akejkoľvek ľudskej bytosti bez ohľadu na prospech pre spoločnosť ako celok.
  Tí, ktorí príjmu túto perspektívu, tvrdia, že činy, ktoré spôsobujú utrpenie, sú neetické, aj keď sú robené v mene vedy, zájmu poznania, národnej bezpečnosti, alebo akejkoľvek inej ambicióznej abstrakcie.
  …záujem ľudskú dôstojnosť by mal mať prednosť pred stanovenými cieľmi disciplíny…“

 9. Sabina

  Zimbardo ukazuje aj sposoby akym pachatelia nasilia a cela spolocnost ospravedlnuje nasilie. Zimbardov Standfordsky experiment a Milgramova studia o elektorosokoch boli robene s cielom ukazat, aky sposobom vznika totaliny system, napr. ako fungoval nacisticky system. Do plynu posielali lekari…..lekar stal na rampe a hovoril bitte rechts a bitte links, cize pojdete na smrt teraz alebo potom. inak zaujimave, ze hovoril bitte, lebo u nasich lekarov som pocula len rozkazy, ziadne prosim nikdy nebolo. Vyrok osetrujucej lekarky: „nemate co rozmyslat nad tym, o com rozhodujeme my….. lahnite si a spite“ ktory predniesla bez akhokolvek zavahania, jasne ukazuje posun myslenia k absolutnej moci, v ktoru veri a ktoru jej system dal do ruk. vdaka postupu tejto lekarky a primara som mimochodom utrpela trvale poskodenie zdravia chirurgickym zakrokom bez mojho suhlasu, ktore si vyziadalo operaciu po troch rokoch bolesti. Moc preberaju bez zodpvednosti.
  Nasilne konanie je vzdy ospravedlnovane mechanizmom moralnej vyviazanosti, nasi lekari ju maju velmi prespekulovanu.
  My všetci sa môžeme morálne vyviazať z akéhokoľvek druhu deštruktívnej činnosti alebo zlého správania, keď aktivujeme jeden alebo viacero z nasledujúcich štyroch kognitívnych mechanizmov:
  Za prvé môžeme predefinovať naše škodlivé jednanie ako čestné. Vytvorením morálneho odôvodnenia daného správania, a to prijatím morálnych imperatívov, ktoré posvätia spôsobené násilie. Alebo aj vytvorením výhodného porovnania, z ktorého my vychádzame ako spravodliví a nepriatelia zlí. Alebo použitím eufeministického jazyka, ktorý vylepšuje realitu našich skutkov.

  Za druhé, môžeme minimalizovať pocit priamej väzby medzi našimi činmi a ich škodlivými následkami rozptýlením a premiestnením osobnej zodpovednosti. Ušetríme si svoje vlastné odsúdenie, ak nebudeme sami seba vnímať ako pôvodcu zločinu proti ľudskosti.

  Za tretie môžeme zmeniť spôsob, akým premýšľame o skutočnej škode, ktorú naše činy spôsobili. Negatívny dopad nášho správania môžeme ignorovať, prekrútiť, minimalizovať alebo v to jednoducho neveriť. Za štvrté môžeme prebudovať naše vnímanie obetí ako tých, kto si zaslúži svoj trest, stačí ich obviniť za následky. A samozrejme ich dehumanizáciou, tým, že ich vnímame pod úroveň nášho počestného záujmu pre ostatné ľudské bytosti.“
  P. Zimbardo, Luciferov efekt, Praha, 2014, str. 373.
  Kazdopadne povinna literatura pre pana etika Vachu, ktory evidentne ma iste medzery v poznani a pekne aplikuje mechanizmy moralnej vyviazanosti vo svojej reakcii.
  A dobre argumenty pre pani pravnicku, je tam uchopene absolutne vsetko, co sa tyka posliapavania ludskych prav a zakonov v mene vyssich cielov.

 10. Tomáš

  Ta degradace ženství a lidství je v systému všudypřítomná a vytáčí mě. Můžete mi někdo poradit jak lze něco měnit v situaci, kdy se většina žen už sama degradovaně vnímá?
  Jeden příklad:
  První dvě děti se nám narodily doma, třetí v nemocnici indukovaně z důvodu obav z výsledků pokračování těhotenství. Manželka se rozhodla pro syna podrobit systému a těžké nepřirozené zkušenosti. I za těchto okolností zvládla porodit syna vlastními silami. V rozporu s předem vyjádřeným odmítnutím rodila placentu v leže a s oxitocinem (obchmatávaly ji hned dvě sestry aby se nedejbože nepostavila). Velmi pravděpodobně z tohoto důvodu potřebovala následnou revizi, kterou přečkala z vlastní volby bez anestezie. Lékař asi cítil kdo má morální převahu a proto si potřeboval manželku zabetonovat pod sebou vyznáním jaká je šikulka a zcela nesmyslnými povídačkami o unavené děložce. Kdo nevnímá jaký byl tento lékař mrzák, nemůže chápat o čem Z.Candigliota píše. A to jsme ze systému dostali maximum o jakém se ženám z Prahy může jen zdát!

  1. Josef

   Chudák doktor. (Oxytocin se píše s ypsilonem.)

 11. Zuzana

  Veľmi pekne ďakujem za článok a za Vašu odvahu, s akou sa zastávate ženských práv napriek nevraživosti niektorých zaujatých ignorantov. Máte môj obdiv.

 12. stomil

  V článku uvádíte, že nevíte, kde vzal pan Vácha informaci, že přenášení je pro dítě i matku rizikové a holedbáte se že o medicíně a porodnictví víte více než on… paní Candiglioto, opravdu nechápu kam až zašla vaše samolibost.. tohle tvrdit medik u zkoušky (jedno jestli u nás nebo ve Švédsku nebo v Anglii) tak letí jak blesk.. zde je důkaz: http://europepmc.org/abstract/med/170824

 13. JANA Kociánová

  Napíšu jen o malé zkušenosti v raném stádiu těhotenství. Ve 4 týdnu mi byl udělán ultrazvuk (byla to středa dopoledne), zřejmě běžná záležitost kontroly plodu. Lékař mi bez jakéhokoliv vysvětlení a náznaků po výkonu suše sdělil. Přijďte v sobotu ráno do nemocnice uděláme potrat. Plod byl údajně bez pulsu. Takovou situaci si nikdo nedokáže přestavit, co se v ženě odehrává. Moje protesty nebyly brány v úvahu. Jako, že je dost brzo na takové soudy apod. Nastal kolotoč náběry krve a podobné kraviny. Ani nevím, jak jsem se z nemocnice dostala ven. Odpoledne se mi to rozleželo v hlavě a doktorovi jsem zavolala, že na žádný potrat nepřijdu. Nebudu to prodlužovat. Domluvili jsme se na kontrolním ultrazvuku v pátek a světe div se bylo to v pořádku. Narodil se nám kluk jako buk. Tady nepomůže ani omluva. Porody obou synů nebudu ani popisovat. Přežili jsme.

 14. Zuzana Štromerová

  Milí diskutující, až do přečtení reakce pana Váchy na film Pět zrození jsem si toho člověka hodně vážila. Ten článek pokládám za, doufejme, dočasné zatemnění mysli. Ten článek přece nemohl napsat, vlastním mozkem vymyslet magistr přírodních věd, přednosta ústavu etiky a ještě k tomu kněz!!! Tomu se mi opravdu nechce věřit. To byl článek napsaný zaslepeným, nepřemýšlejícím , neempatickým, ale především neinformovaným člověkem. Věřím, že procitne.
  Mgr. Candigliotě skláním hlubokou poklonu za její vyjádření a děkuji za ně.

Comments are closed.