Publikace Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu online

By | 24/02/2017

Počínaje letošním rokem došlo k novému způsobu publikace Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Namísto zpoplatněné tištěné verze této Sbírky Nejvyšší správní soud počal Sbírku publikovat online a zdarma na svých internetových stránkách http://sbirka.nssoud.cz/. Dostupný je rovněž archiv Sbírek sahající až do roku 2003.

Ve Sbírce se uveřejňují významná rozhodnutí, stanoviska a usnesení Nejvyššího správního soudu, rozhodnutí krajských soudů a usnesení zvláštního soudního senátu rozhodujícího podle zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů. Významná rozhodnutí a stanoviska nejen Nejvyššího správního soudu jsou tak nyní snadněji dostupná.

Závěrem lze pobídnout i Nejvyšší soud, aby svoji Sbírku soudních rozhodnutí a stanovisek rovněž začal publikovat shodným způsobem, jak nově činí Nejvyšší správní soud.