Prohlášení Z Great Barringtonu

Abychom neprezentovali na těchto stránkách pouze jednostranný pohled na problematiku pandemie, rád bych upozornil na tzv. Prohlášení Z Great Barringtonu (Great  Barrington Declaration), které navrhuje poněkud odlišný přístup než je uvedeno v Memorandu Johna Snowa.

Tato deklarace je přístupná zde a česky je k dispozici zde.