Profil nového přispěvatele

Včera se na stránkách objevil příspěvek kolegy Davida Černého. Trochu opožděně  ho tedy vítám mezi přispěvateli a doufám, že jeho příspěvky oživí fórum v rovině bioetických úvah.
Na závěr si dovoluji zveřejnit jeho krátký osobní profil:

David Černý (1977) vystudoval filosofii v Boloni a v Římě. V Boloni přednášel kurzy moderních logických systémů a filosofie vědy. Na 1. LF UK v Praze se věnuje bioetice. Mezi jeho zájmy patří filosofie vědy, analytická filosofie (zvl. metafysika, lidská osoba), problém personální identity. Hlavní autor monografie Lidské embryo v perspektivě bioetiky.