Případ wrongful birth – rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

Relativně nedávno byl publikován rozsudek NS, který se zabývá problematikou nechtěného dítěte. Rozsudek je zajímavý nejen tím, že je to poprvé, co se tato soudní instance musela touto problematikou zabývat a dále tím, že se byla nucena vyjádřit k přípustnosti tohoto druhu nároků.

Obdobně, jako v jiných právních řádech, bylo konstatováno, že wrongful birth nároky jsou přípustné.

 

Celý rozsudek je k dispozici zde  : Vyhlaš. znění rozsudek 25 Cdo 2202_2021 (1)