Přepracovaný návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Ministerstvo zdravotnictví v rámci své činnosti připravilo návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. První verze tohoto návrhu byla velmi problematická a po řadě připomínek odborné veřejnosti nabyl návrh zákona přijatelnou podobu, která vychází ze zahraničních úprav a akcentuje problematické aspekty prokazování příčinné souvislosti mezi očkováním a vzniklou újmou.

Návrh zákona je nutno hodnotit pozitivně, jen je nutno počkat na obsah předpokládaného prováděcího předpisu.

 

Přepracovaný návrh zákona – Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním_29.10.2018