Přehled nových rozhodnutí ESLP souvisejících se zdravotnickým právem a bioetikou

V příloze přikládám krátkou rešerši nových rozhodnutí ESLP souvisejících se zdravotnickým právem a bioetikou.

INF(2024)7 Case Law E