Pozvánka na zajímavou přednášku o stanovení výše náhrad při újmě na zdraví

Dovoluji si Vás pozvat na zajímavou přednášku s názvem  „Pricing the Priceless…empirical evidence on damages for pain and suffering from Austria“, kterou přednese Dr. Magdalena Flatscher-Thöni. Přednáška se bude konat 30.9.  od 16.00 na Ústavu stát u a práva AV ČR.

Přednáška zajímavým způsobem osvětlí některé aspekty poskytování bolestného v Rakousku.

Přednášející je autorkou  těchto článků:

Are Pain and Suffering Awards (Un-)Predictable? Evidence from Germany (with Leiter-Scheiring A and Winner H), Working Paper March 2015

Schmerzengeld in Österreich: Eine quantitative Betrachtung (with Leiter-Scheiring A and Winner H), Journal für Rechtspolitik, 2014, 22: 85-89.

Pricing Damages for Pain and Suffering in Court: The Impact of the Valuation Method (with Leiter A and Winner H), Journal of Empirical Legal Studies, 2013, 10: 104–119.

Schmerzengeld in Österreich: Eine empirische Analyse des Spruchverhaltens der Oberlandesgerichte (with Leiter A and Winner H), In: Barta et al (editors), Rechtstatsachenforschung – Heute  200 Jahre ABGB 1811-2011, 2012.

Evaluating Human Life Using Court Decisions on Damages for Pain and Suffering (with Leiter A and Winner H), International Review of Law and Economics, 2011, 32 (1), 119-128.

 

Pozvánku na přednášku naleznete zde.

invitation_lecture_pricing pain and suffering