Pozvánka na seminář Informace k rodičovství v době reprodukční medicíny a „zdravotního turismu“

Dovoluji si upozornit na zajímavý seminář. Více informací naleznete v přiloženém letáku  a dále v textu.

Flyer CZ Výchova k rodičovství v době…

 

Srdečně Vás zveme na

mezinárodní seminář či konferenci

Informace k rodičovství v době reprodukční medicíny a „zdravotního turismu“

Lektoři:

Doc. Hana Konečná, Ph.D. (ZSF JU ČB) / Dr. Birgit Mayer-Lewis (Uni Bamberg)

Kdy a kde: 5. – 6. června 2018, Sociální akademie „Dům“ Silberbach.

Simultánní překlad.

Problematika

Stále častěji využívají partnerské páry z Německa nabídek klinik ze zahraničí – mezi nimi do velké míry klinik v České republice – k tomu, aby si splnili své přání po dítěti pomocí reprodukčních technologií, které jsou v Německu zakázány. Odborníci již dlouho upozorňují na neinformovanost těchto lidí a požadují zlepšení osvěty a prevence. Nejenže tento trend přináší s sebou celou řadu psychosociálních, právních a etických

otázek, ale má za následek také další problémy pro dítě, partnerský pár a dárkyni, jakož i pro lékaře a pracovníky odborných poraden.

Čas

Začátek: 1. den v 10:00 hodin

Konec: 2. den v 16:00 hodin

 

Účstnický poplatek

50,- Euro

včetně ubytování a stravy!

 

Český partner akce podpořené Česko-německým fondem budoucnosti: ZŠ a rodinné centrum Čtyřlístek z Mariánských Lázní, pod nímž je kurz akreditován u MŠMT!

 

Další případné informace a přihlášení:

Dr. René Milfait

Telefon +49 0151-55982607

+420 0736 678 634

E-Mail: milfait.rene@ejf.de
EJF gAG
c/o Hotel „Haus Silberbach“
Sommerhauer Str. 1-5
95 100 Selb OT Silberbach

 

 

Mezinárodní seminář/internationales Seminar:
Výchova k rodičovství v době reprodukční medicíny a „zdravotního turismu“/Erziehung zur Elternschaft in Zeiten von Reproduktionsmedizin und „Medizintourismus“

Předběžný program / Vorläufiges Programm

První den/Der erste Tag (5.6.)

10:00 – 12:30  Představení přednášejících. Porodnost a plánování rodičovství v Evropě. Plodnost a její poruchy. Možnosti řešení nedobrovolné bezdětnosti. Diskuse./Vorstellung der Dozentinnen. Die Natalität und Planung der Familiengründung/Elternschaft in Europa.

oběd 12:30 – 14:00

14:00 – 15:30 Metody asistované reprodukce/ Methoden der assistierten Reproduktion. Vielfalt an Familien, Vielfalt an Perspektiven / Rodinný život po založení rodiny s využitím reprodukční medicíny: rozmanitost rodin, rozmanitost perspektiv. Diskuse/Diskussion.

15:30- 16:00 káva, čaj/Kaffepause

16:00 – 18:00  Právo být rodičem v kontextu vývoje asistované reprodukce. Cestování pacientů za léčbou./ Das Recht, Eltern zu werden im Kontext der Entwicklung der assistierten Reproduktion.

18:00 večeře/ Abendessen.

Druhý den / Der zweite Tag (6.6.)

9:00 – 10:30   Asistovaná reprodukce mimo reprodukční věk. Asistovaná reprodukce u single osob a homosexuálních párů. Diskuse/ Assistierte Reproduktion außer dem Reproduktionsalter. Assistierte Reproduktion bei Single-Personen und homosexuellen Paaren. Diskussion.

10:30 – 11:00 káva, čaj/Kaffepause

11:00 – 12:30  Die Familiengründung mit Gametenspende: Chancen und Herausforderungen. Diskussion. / Založení rodiny s dárcovstvím gamet: šance a výzvy. Diskuse

12:30 – 13.30 oběd/Mittagessen.

13:30 – 16:00  Společná diskuse o nových koncepcích výchovy k plánování rodiny. / Gemeinsame Diskussion über neue Konzeptionen der Erziehung zur Familienplanung.