Pozvánka na přednášku “New Approaches to Tort Law: Brazilian and Portuguese Inspirations”

Na půdě PF UK se v úterý 5. 11. od 10 hod. v místnosti 117 uskuteční přednáška “New Approaches to Tort Law: Brazilian and Portuguese Inspirations”. Přednášejícím bude dr. Nelson Rosenvald, přední brazilský civilista a prezident Brazilského institutu pro výzkum občanskoprávní odpovědnosti. Tematicky se zaměří na aktuálně diskutované problémy v obou jurisdikcích, zejména na zohlednění obohacení škůdce při určování výše náhrady újmy a na odčinění ztráty života samotnému zemřelému (dano mortes).