Pozvánka na konferenci Human Enhancement

Vážení kolegové a kolegyně,

 

v rámci pravidelných konferencí a workshopů Kabinetu zdravotnického práva  a bioetiky Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i.  Vás srdečně zveme na mezinárodní konferenci „Human enhancement“,  věnovanou problematice vylepšování lidí. Konference se koná 15. května od 13.30 na CEVRO Institutu v Praze.

Pozvánku na konferenci  a program naleznete v příloze.PROGRAM ENHANCEMENT s abstrakty

Konference je bez účastnického poplatku. V případě zájmu se registrujte na akce@ilaw.cas.cz

Současně pro zájemce o hlubší vhled do této problematiky Vás zveme na workshop „ Human enhancement  – ethical and legal aspects“, který se bude konat 14. května v budově  ÚSP AV ČR, v.v.i. od 15. 00 v zasedací místnosti v 6. patře. Jednacím jazykem workshopu je angličtina.

 

Dovoluji si Vás  požádat o rozšíření těchto informací  mezi potenciální účastníky z řad Vašich kolegů, studentů, atp.

 

S pozdravem

Tomáš Doležal

Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Kabinet zdravotnického práva a bioetiky

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva I.LF