Pozvánka na konferenci „Health Law and Cross Border Health Care in Europe“

Ve dnech 1.-2.10.2015 proběhne v Praze 5. Evropská konference zdravotnického práva pořádaná EAHL (European Association of Health Law) na téma Health Law and Cross Border Health Care in Europe. Anotace svých příspěvků můžete elektronicky přihlašovat na webových stránkách http://www.eahl2015prague.eu/abstracts.htm do 28.5.2015. Více informací o konferenci naleznete na http://www.eahl2015prague.eu