Pozvánka na konferenci a program konference „Dvacet let Úmluvy o lidských právech a biomedicíně“

Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i.

Centrum zdravotnického práva Lékařské fakulty a katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy  

vás společně zvou na konferenci

 

 

„Dvacet let Úmluvy o lidských právech a biomedicíně“

Konference se koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Datum konání: čtvrtek 2. listopadu 2017 od  9.00  do 18.00

Místo konání: Hlavní budova Akademie Věd ČR, Národní 3, Praha 1,  sál č. 205

 

Prosíme zájemce o účast, aby se přihlásili na adrese: ilaw@ilaw.cas.cz

 

V příloze naleznete program konference a oficiální pozvánku.

USP_konference_pozvanka_screen

USP_konference_program_2017 10 12