Pozvánka na diskusní setkání

By | 24/05/2014

Ústav státu a práva AV ČR Vás zve na konferenci

PRÁVA ZVÍŘAT Z PERSPEKTIVY FILOZOFIE, SOCIOLOGIE A PRÁVA

Datum: 29. 5. 2014 od 15.00 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro

Přihlášky a kontakt: mullerova@ilaw.cas.cz.

Program:

Morální status zvířat v teorii a praxi – Tereza Vandrovcová, katedra sociologie FF UK v Praze

Speciesismus a liberacionismus – David Černý, Ústav státu a práva AV ČR

Zvíře jako subjekt přirozených práv –  Adam Doležal, Ústav státu a práva AV ČR

Zvířata jako subjekty práva a nositelé subjektivních práv? – Hana Müllerová, Ústav státu a práva AV ČR

Diskuse